ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ เข้าช่องทาง VIP ที่ท่าเรือ เช็คอินด้วยบัตเลอร์ Happy Hour With Complimentary Drinks


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0155
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
13 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
39,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 WED 14 เม.ย. 67 Singapore - 8pm
2 THU 14 เม.ย. 67 Kuala Lumper 10am 8pm
3 FRI 14 เม.ย. 67 Singapore 10am -

วันที่ 1 : (14 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Kuala Lumper
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พ. 28 ก.พ. - ศ. 01 มี.ค. 67 Palace Suite (Tier 1) 39,990 29,900 - - -
Palace Deluxe Suite (Tier 1) 43,500 32,500 - - -
Palace Deluxe Premium (Tier 1) 45,500 33,900 - - -
Palace Suite (Tier 2) 48,500 36,500 - - -
Palace Deluxe Suite (Tier 2) 52,900 39,500 - - -
Palace Deluxe Premium (Tier 2) 55,500 41,500 - - -

พ. 28 ก.พ. - ศ. 01 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Palace Suite (Tier 1))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,990 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
32,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
36,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
39,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
41,500 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Genting Dream ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน