ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน

ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน

Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด (UAE-QATAR,OMAN) รวม กิจกรรม อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน


ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0172
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ธ.ค. 66 - 02 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Costa Toscana
Costa Toscana
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Dubai (United Arab Emirates) - -
2 SUN Dubai (United Arab Emirates) Emback 23.59
3 MON Abu Dubai (United Arab Emirates) 09.00 23.59
4 TUE Doha (Qatar) 14.00 22.00
5 WED Cruising - -
6 THU Muscat 07.00 17.00
7 FRI Dubai (United Arab Emirates) 13.00 -
8 SAT Dubai (United Arab Emirates) - -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Dubai (United Arab Emirates)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Dubai (United Arab Emirates)
เวลาเรือถึง
Emback
เวลาเรือออก
23.59

ท่าเรือ
Abu Dubai (United Arab Emirates)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
23.59

ท่าเรือ
Doha (Qatar)
เวลาเรือถึง
14.00
เวลาเรือออก
22.00

ท่าเรือ
Cruising
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Muscat
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
Dubai (United Arab Emirates)
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Dubai (United Arab Emirates)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ส. 24 ก.พ. - ส. 02 มี.ค. 67 Inside cabin 26,900 - - - -
Outside cabin 32,900 - - - -
Balcony cabin 36,900 - - - -
ส. 02 มี.ค. - ส. 09 มี.ค. 67 Inside cabin 30,900 - - - -
Outside cabin 34,900 - - - -
Balcony cabin 39,900 - - - -

ส. 24 ก.พ. - ส. 02 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Inside cabin)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
26,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
32,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
30,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900 บาท

 อัตรานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่รวม 7คืน (พัก2ท่านต่อห้อง) , อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างแระเทศ
  • ค่าประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
  • ค่าทริปบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ EUR 77.00/เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 38.5/เด็กอายุน้อยกว่า 4ปี ฟรี *ชำระบนเรือ*
  • วีซ่า UAE Cruise multiple Visa ($136.00)
  • ค่าเครื่องดื่ม , Internernet Package on board , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน