ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)

เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก Cafe Son tra marina ล่องเรือกระด้ง เที่ยวเมืองฮอยอัน สัมผัสความคลาสสิค สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ โบสด์สีชมพู ตลาดฮาน พักบนบานาฮิลล์ เมืองเทพนิยาย เล่นสวนสนุก ชมสวนดอกไม้ สะพานมือ นั่งกระเช้า


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)
รหัสทัวร์
JWLVN_VZ00217
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ม.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
13,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน
 • วันที่

  2

  เมืองดานัง-เจ้าแม่กวนอิม- Son tra marina bay-หาดหมีเคว-ร้านหยกอัญมณี-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-สวนดอกไม้-สวนสนุก **พักบานาฮิลล์**
 • วันที่

  3

  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-เมืองฮอยอัน-ร้านสมุนไพร-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง
 • วันที่

  4

  เมืองดานัง-สวนเอเปค-ร้านเยื่อไผ่-ตลาดฮาน-โบสถ์สีชมพู-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
14,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
17,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
14,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 14,999 34
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 20,999 20,999 - 5,000 4,900 17,999 34
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 13,999 13,999 - 5,000 4,900 10,999 34
28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
04 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 5,000 4,900 10,999 34
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 13,999 13,999 - 5,000 4,900 10,999 34
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,999 13,999 - 5,000 4,900 10,999 34
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 13,999 13,999 - 5,000 4,900 10,999 34
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,999 17,999 - 5,000 4,900 14,999 34
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 14,999 14,999 - 5,000 4,900 11,999 34
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 16,999 16,999 - 5,000 4,900 13,999 34
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 5,000 4,900 12,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน