ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ แคว้นอัลซาสหมู่บ้านแห่งเทพนิยายกับแมทเธอร์ฮอร์นและทิตลิส 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ แคว้นอัลซาสหมู่บ้านแห่งเทพนิยายกับแมทเธอร์ฮอร์นและทิตลิส 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวเมืองกอลมาร์ ฝรั่งเศส เมืองในเทพนิยาย ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นเนอแกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์นมุมสวยที่สุด เที่ยวลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของสวิตเซอร์แลนด์


ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ แคว้นอัลซาสหมู่บ้านแห่งเทพนิยายกับแมทเธอร์ฮอร์นและทิตลิส 7วัน 4คืน (EK)
รหัสทัวร์
GODE_EK00042
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ก.พ. 67 - 27 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
75,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ดูไบ
 • วันที่

  2

  ดูไบ - แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก
 • วันที่

  3

  สตราสบูร์ก – หมู่บ้านริคเวียร์ – กอลมาร์ - หมู่บ้านเอกีเชม - ไฟรบวร์ก
 • วันที่

  4

  ไฟรบวร์ก - ทิทิเซ่ – กรูเยร์ – มองเทอร์ - แทซ
 • วันที่

  5

  แทซ – เซอร์แมท - ยอดเขากอร์นาแกรท - เบิร์น
 • วันที่

  6

  เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ซุก - สนามบิน
 • วันที่

  7

  ดูไบ – กรุงเทพ

23 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
75,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
61,900
พักเดี่ยว
11,900
จอยแลนด์
50,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
61,900
พักเดี่ยว
11,900
จอยแลนด์
50,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 75,900 75,900 61,900 11,900 - 50,000 26
27 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 75,900 75,900 61,900 11,900 - 50,000 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน