ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย FANTASTIC CAUCASUS 11วัน 9คืน (GF)

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย FANTASTIC CAUCASUS 11วัน 9คืน (GF)

เที่ยวอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย FANTASTIC CAUCASUS 11วัน 9คืน อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ดินแดนแห่งไฟและสายลม อุดมด้วยทรัพยากรไฮโดรคาร์บอน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และยังเป็น แหล่งรวมแร่ต่าง ๆ จอร์เจีย (Georgia) ดินแดนแห่งขุนเขา และสายน้ำ สวยอลังการยิ่งกว่าภาพวาด อาร์เมเนีย (Armenia) ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์ แห่งเทือกเขาอารารัต ประตูสู่ยูเรเซีย


ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย FANTASTIC CAUCASUS 11วัน 9คืน (GF)
รหัสทัวร์
EGTAZ_GF00001
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
25 เม.ย. 67 - 23 พ.ค. 67
เดินทางโดย
algulfair.jpg
ราคาเริ่มต้น
89,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – บาห์เรน – บากู (อาเซอร์ไบจาน)
 • วันที่

  2

  เมืองโกบัสตาน – เมืองเชคกี้ (อาเซอร์ไบจาน)
 • วันที่

  3

  ข้ามด่านอาเซอร์ไบจาน - เมืองซิกนากี – เมืองทบิลิซิ (ประเทศจอร์เจีย)
 • วันที่

  4

  ทบิลีซี – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ (ประเทศจอร์เจีย)
 • วันที่

  5

  ทบิลีซี – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – กูดาอูรี
 • วันที่

  6

  บิลีซี – อัพลีสต์ซีคห์ – มิทสเคต้า – ป้อมนาริคาล่า – ทิบิลีซี
 • วันที่

  7

  เมืองซาดาโคล – ข้ามด่านเข้ออาร์เมเนีย – เมืองฮักห์ฮาซิน – เมืองเยราวาน (อาร์เมเนีย)
 • วันที่

  8

  เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ทน๊อทส์-กรุงเยเรวาน (อาร์เมเนีย)
 • วันที่

  9

  กรุงเยเรวาน – เอวานแคนยอน – การ์นี - เก๊กฮาร์ด
 • วันที่

  10

  เมืองบากราทาเชน-ข้ามด่านกลับสู่จอร์เจีย-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย-สนามบิน
 • วันที่

  11

  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

23 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
89,900
พักเดี่ยว
13,500
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 89,900 - - 13,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง