ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวจอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 5คืน นั่งรถ 4 WD ขึ้นเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอเกตี้ นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา ชมถ้ำอุพลิสชิเค อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ALI AND NINO ล่องเรือทะเลสาบดำชมอ่าวบาทูมี ป้อมอานานูรี พิเศษ อาหารไทย


ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 5คืน (TK)
รหัสทัวร์
BIGE_TK00130
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. 67 - 25 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล(แวะเปลี่ยนเครื่อง) • ทบิลิซิ(จอร์เจีย) • โบสถ์เมเตห์คี • นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา • โรงอาบน้ำโบราณ • น้ำตกเลกทากิวี • ถนนคนเดินชาเดอนี่ • สะพานสันติภาพ • ถนน Rustaveli Avenue
 • วันที่

  3

  เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • เดินชมเมืองซิกนากิ • East Point Mall • ชม Folk show
 • วันที่

  4

  เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • นั่งรถ 4WD • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วันที่

  5

  เมืองกูดาอูรี • เมืองคูไทซี • ป้อมอานานูรี • อ่างเก็บน้ำชินวารี • เมืองกอรี • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
 • วันที่

  6

  โบสถ์เกอลาติ • โบสถ์บรากาติ • Fruit Market • เมืองบาทูมี • ล่องเรือทะเลสาบดำชมอ่าวบาทูมี
 • วันที่

  7

  สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย • Ali and Nino • Fountain of Neptune • จัตุรัสเปียเซซ่า • สนามบินบาทูมี • สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่

  8

  สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน