ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน 6วัน 5คืน นอนหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ) เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าใหญ่ ทางเดินกระจก บันไดเลื่อน เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ภูเขาฮาเลลูย่า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย


ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
GS25CN_VZ00051
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ม.ค. 67 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – นอนหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น
 • วันที่

  2

  เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ)
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน
 • วันที่

  4

  เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า
 • วันที่

  5

  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
 • วันที่

  6

  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย - ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999 บาท
เด็กมีเตียง
29,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,999 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
เด็กทารก
4,500 บาท
จอยแลนด์
15,000 บาท
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 24,999 24,999 24,999 7,000 4,500 15,000 35
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 23,999 23,999 23,999 7,000 4,500 15,000 35
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 23,999 23,999 23,999 7,000 4,500 15,000 35
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 23,999 23,999 23,999 7,000 4,500 15,000 35
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 23,999 23,999 23,999 7,000 4,500 15,000 35
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 23,999 23,999 23,999 7,000 4,500 15,000 35
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 24,999 24,999 24,999 7,000 4,500 15,000 35
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 29,999 29,999 29,999 8,000 4,500 15,000 35
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 24,999 24,999 24,999 7,000 4,500 15,000 35
26 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 24,999 24,999 24,999 7,000 4,500 15,000 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน