ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

เที่ยวสวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน สัมผัสความอลังการของเทือกเขาโดโลไมท์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเเอลป์ ดิ ซุสเซ่ ชมทะเลสาบมิซูริน่า เมืองซูริค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ น้ำตกไรน์ เที่ยวเมืองอินส์บรูค เวนิส สายน้ำโรเเมนติก เยือนบ้านจูเลียต มหาวิหารดูโอโม่ มิลาน


ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCCH_QR00037
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
03 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ เเวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ - เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
 • วันที่

  3

  เมืองซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองซังกลเลน - โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค - มหาวิหารซังกัลเลน - เมืองอินส์บรูค - เสาเซนต์เเอนน์ - หลังคาทองคำ
 • วันที่

  4

  เมืองอินส์บรูค - เมืองออร์ทิเช่ - ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเเอลป์ ดิ ซุสเซ่ - ทะเลสาบมิซูริน่า - เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
 • วันที่

  5

  เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - สะพานริอัลโต - โบสถ์เซนต์มาร์ก - พระราชวังดอจ์ด - เมืองเมสเตร
 • วันที่

  6

  เมืองเมสเตร - เมืองเวโรนา - บ้านของจูเลียต - โรมัน อารีน่า - มหาวิหารซานเซโน - Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน
 • วันที่

  7

  พระราชวังมิลาน - มหาวิหารเเห่งมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ เเวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน