ทัวร์ญี่ปุ่น OKINI DELUXE JAPAN SAKURA 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINI DELUXE JAPAN SAKURA 6วัน 4คืน

สัมผัสจิตวิญญาณแห่งญี่ปุ่น กับเส้นทางคุมาโนะโคโด มรดกโลก ชมวิว 2 เจดีย์แดง วาคายาม่า ฟูจิ สุดอลังการ


ทัวร์ญี่ปุ่น OKINI DELUXE JAPAN SAKURA 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
COMJP_JL00172
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
03 ม.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - จังหวัดวาคายาม่า - ตลาดปลาและตลาดผลไม้คุโระชิโอะ - ชมวิธีการแสดงแล่ปลาทูน่า - เมืองชิราฮามะ - จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  ชิราฮามะ - แนวหินฮะชิกุอิอิวะ - เมืองฮิกาชิมุโระ - ชมน้ำตกนาจิ - จุดถ่ายรูปเสาโทริอิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (ชมซากุระ) - จุดถ่ายรูปเส้นทางแสวงบุญ คุมาโนะโคโด ไดมงซากะ (มรดกโลก) - เมืองคุมาโนะ (จังหวัดมิเอะ) - จุดชมวิวโอะนิกะโจ - เมืองทากิ- อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  ทากิ - เมืองคุวานะ - สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) – เมืองฮันดะ - แวะเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากสวน - จังหวัดยามานาชิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
 • วันที่

  5

  ยามานาชิ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) - เมืองฟูจิโยชิดะ - ชมซากุระ สวนอาราคุระยามะ เซ็นเก็น (ชมวิวเจดีย์ชูเรโตะคู่ภูเขาไฟฟูจิ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ -อัพเกรดเมนูปิ้งย่าง แนะนำจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
 • วันที่

  6

  โตเกียว - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน