ทัวร์อุซเบกิสถาน The Great Silk Road 8วัน 6คืน

ทัวร์อุซเบกิสถาน The Great Silk Road 8วัน 6คืน

ท่องดินแดนแห่งอารยธรรมเอเชียกลาง จุดศูนย์กลางบนเส้นทางสายไหม พร้อมชมการแสดงชนพื้นเมือง แลสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และงดงาม


ทัวร์อุซเบกิสถาน The Great Silk Road 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
SFWUZ_HY00004
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
เดินทางโดย
aluzbekistanairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
64,800 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาชเคนต์ – ชมเมือง จัตุรัสอิสรภาพ – จัตุรัสอามีร์ ตีมูร์ – จัตุรัสคาสท์ อิหม่าม
 • วันที่

  2

  ทาชเคนต์ – สถานีรถไฟความเร็วสูงทาชเคนต์ นั่งรถไฟความเร็วสูง (สู่) บูคาร่า (Unesco) – ป้อมปราการแห่งบูคาร่า – มัสยิดโบโล เฮาซ์ – ที่ฝังพระศพอิสมาอิล ซามานิดส์ – ที่ฝังศพชาสฮ์มา อายุบ กลุ่มสถาปัตยกรรมโพลิ คัลยัน
 • วันที่

  3

  บูคาร่า – พระราชวังฤดูร้อนซิโนราน โมคี โคซา มัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาชอร์มินอร์ ตลาดทากิ ไฮไลท์!! รับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงพื้นเมือง
 • วันที่

  4

  บูคาร่า – ซาคริซาบซ์ – กลุ่มสถาปัตยกรรมโดรุซ ซิโยดัท – มัสยิดค๊อก กุมบาซ – ซากพระราชวังอัค ซาราย – อนุสาวรีย์อามีร์ ติมูร์ – ซามาร์คานด์ (Unesco)
 • วันที่

  5

  จัตุรัสเรจิสถาน – มัสยิดบิบิ คานุม – ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อามีร์ – Eternal City
 • วันที่

  6

  ชาห์ อิ ซินดา – หอดูดาวอูลุก เบค – หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil – ทาชเคนต์
 • วันที่

  7

  ทาชเคนต์ – ชมเมืองโดยรอบ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดคอร์ซู – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินทาชเคนต์
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 พ.ค. 67 - 07 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
64,800
เด็กมีเตียง
62,800
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 พ.ค. 67 - 07 มิ.ย. 67 64,800 62,800 - 9,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง