ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน (MM)

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน (MM)

ตื่นตากับเทศกาลไฟ "Nabana no Sato" ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ


ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน (MM)
รหัสทัวร์
ZGJP_MM00041
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ม.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
เดินทางโดย
alpeachair.jpg
ราคาเริ่มต้น
33,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เกียวโต - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า - นาบานะโนะซาโตะ
 • วันที่

  3

  คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนมอลล์
 • วันที่

  4

  เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
 • วันที่

  5

  ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าเล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 35,990 - - 8,000 10,000 25,990 35
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 33,990 - - 8,000 10,000 23,990 35
09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 37,990 - - 8,000 10,000 27,990 35
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 33,990 - - 8,000 10,000 23,990 35
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 33,990 - - 8,000 10,000 23,990 35
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 33,990 - - 8,000 10,000 23,990 35
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 35,990 - - 8,000 10,000 25,990 35
30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 35,990 - - 8,000 10,000 25,990 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน